1975 Glenkinchie 15 year old Malt Whisky 1975 Bottled by the Scotch Malt Whisky Society